Kurz Kompletní krizové intervence

Pobočka: Ostrava
Místo konání: Informační centrum pro mládež Ostrava - Středisko volného času Korunka, Bohuslava Martinů 17, Ostrava-Poruba
Datum: 3. 11. - 8. 4. 2018
Rozsah kurzu: 150 hodin
Celkem volných míst: 18 + 2 náhradníků
Lektor: D-centrum Liberec

Přihlašování od: 30. 6. 2017
Přihlašování do: 27. 8. 2017

Cena pro členy: 17410,- Kč
Cena pro nečleny: 20021,5,- Kč
Registrace bude spuštěna 30.6. v 15:00! 

V kurzu   využíváme  kombinace  teoretických a praktických  bloků s větším  důrazem na praktickou  část.  Témata  a  jednotlivé  techniky  obvykle  přizpůsobujeme na místě požadavkům  a  potřebám  jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich  zkušenosti a  očekávání.  Program rovněž   flexibilně  upravujeme  dle  únavy a  energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník  skripta Kompletní krizová intervence. 

Časové rozložení kurzu je plánováno s ohledem na třetí ročník, aby průběh kurzu nezasahoval do období státnic.
Akreditace: MPSV – odborné vzdělávání
 
Rozsah: 150hod   + zkouška
Rozložení:  5 modulů po 24hod + závěrečný modul 16hod + 14hod skupinová práce mezi moduly

Časové schéma: pátek  od 14,00hod  do neděle  do 13,30hod; závěrečný  modul končí v sobotu  večer, v neděli  budou probíhat  zkoušky

Místo konání: Informační centrum pro mládež Korunka, ul. Bohuslava Martinů 17, Ostrava-Poruba

Cena kurzu: 17 410,- pro členy ČASP, 20 021,5,- pro nečleny
 
Obsah kurzu:
 • Vymezení Ki a  TKI  dle zákona o soc. službách
 • Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 • Fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy  a fáze krizové intervence
 • Typologie klientů v KI
 • Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování  a ukončování kontaktu
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rozdíly při vedení  KI tváří v tvář  a TKI
 • Práce s emocemi v  KI
 • Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 • Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v  KI
 • Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 • Krizová intervence u dětí a dospívajících
 • Krizová intervence u seniorů
 • Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů -  práce s rodinou v KI
 • Vývojové krize
 • Sexuální problematika
 • Psychopatologie, závislosti
 • KI u psychotických klientů
 • Sociálně právní otázky
 • Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 • Trauma
 • Práce se suicidálním klientem
 • Problematika truchlení a umírání
 • KI s více klienty, KI s rodinou
 • Využití práce s tělem v KI
 • Teologické otázky v KI
 • Prevence  vyhoření, psychohygiena
 • Supervize, intervize
 
Lektorský  tým: Kolářová Vendula Mgr., Svobodová Zdeňka Mgr., Šivicová Gabriela MUDr.,  Svačinová Šárka DiS.,  Anna Jirsáková Mgr., PhDr. Teplanská Jana
 
Forma: interaktivní  výklad,  brainstorming, modelování  rozhovorů a  situací,  sebezkušenostní  techniky,  kasuistiky,  nácviky prvků práce s tělem
 
Termíny:

3.- 5.11. 2017
1.-3.12. 2017
12.-14.1. 2018
9.-11. 2. 2018
2.- 4. 3. 2018
6.- 8. 4. 2018


Závěrečná zkouška: 8.4.2018

Poplatek 500,- Kč za závěrečnou zkoušku je započítán v ceně kurzu.
Nejpozdější datum platby: 1. 9. 2017
 
Kontaktní osoba:
Nikola Wenclová
n.wenclova@seznam.cz
Nejpozdější datum platby: 1. 9. 2017

*Platbu zašlete na účet ČASP 2000088670/2010 nejpozději do 1. 9. 2017.

Kontaktní osoba:
Nikola Wenclová
n.wenclova@seznam.cz
Soubory ke stažení:
Registrace Registrace je ukončena.
*Platbu zašlete na účet ČASP 2000088670/2010 nejpozději do 1. 9. 2017.
Kontaktní osoba:
Nikola Wenclová
n.wenclova@seznam.cz